Om gesällprovet för dig som lärling

En lärling har rättighet och skyldighet att utföra gesällprov, bestående av ett yrkestekniskt prov och ett teoriprov.

Gesällprovet ska utföras under utbildningsperioden 5.950 – 6.800 timmar. Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att lämpligt objekt tas fram när lärlingen efter samråd med arbetsgivaren har anmält att han/hon är beredd att utföra provet.

Gesällprovet ska granskas av granskningsmän som är utsedda av MYN.

När lärlingen har avlagt ett godkänt gesällprov erhåller han/hon ett gesällbrev och ett yrkesbevis.

Det teoretiska provet genomför man på egen hand i Lärlingsportalen och såväl lärlingar som utlärda målare behöver användarkonton för att få tillgång till provet.

Det yrkestekniska provet genomförs i produktionen, dvs. hos en kund. Vanligtvis omfattar provet en rad olika målerimoment, en helrenovering av en lägenhet helt enkelt.

Teoriprovet består av 36 frågor som slumpas fram ur en frågebank. Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från såväl Måleriföretagen i Sverige som Svenska Målareförbundet och omfattar ett axplock från all den yrkesteori som en målare bör ha med sig i sitt yrkesutövande. Frågorna behandlar ett flertal områden, t ex förekommer frågor inom färglära (NCS), materialkunskap, arbetsmiljö, löneformer och Hus-AMA. Man kan genomföra provet så fort man fått sin första anställning och skaffat ett användarkonto i Lärlingsportalen. Provet kan genomföras flera gånger. Eftersom frågorna slumpas fram kan alltså provdeltagaren få helt nya frågor vid ett eventuellt omprov. Alla rätt krävs för godkänt.   

Vill du veta mer om vilket innehåll lärlingsutbildningen har kan du ladda ner utbildningsplanen för lärlingar som du hittar på denna sidan.

Anvisningar till vad du behöver lära dig inför teoriprovet hittar du här på sajten:
Studieanvisningar inför gesällprovets teoretiska del 

Så här genomför du teoriprovet
1. Logga in i Lärlingsportalen
(Om du inte har ett användarkonto i Lärlingsportalen måste du först skapa ett sådant. Här finns mer information om hur du skapar ett användarkonto i Lärlingsportalen: Lärlingsportalen för lärlingar)

2. Klicka på fliken "Gesällprov"

3. Klicka på knappen "Gör teoriprov" som finns i infoboxen med rubriken "Teoriprov"

4. Svara på frågorna.

5. När du har svarat på samtliga frågor visas en sammanfattning av ditt prov på en webbsida med rubriken "Teoriprov sammanfattning". På denna sida kan du kontrollera dina svar och ändra svaren om du så önskar.

6. Klicka på knappen "Rätta prov" för att rätta ditt teoriprov, ditt provresultat visas då på webbsidan.

7. Om du inte blev godkänd på provet kan du genomföra provet igen genom att klicka på "Lärling" i vänsterkolumnen och därefter följa steg 2-6 ovan.

Teoriprovet är obligatoriskt

Teoriprovet är obligatoriskt för alla lärlingar och utlärda målare som vill avlägga gesällprov. Teoriprovet måste ha avlagts med godkänt resultat innan arbetsgivare anmäler det yrkestekniska provet till MYN-kansliet.

Riktlinjer för gesällprovet

Gesällprov Provbestämmelser