Riktlinjer för utbildningar

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) ser positivt på att det utbildas nya målare. Måleribranschen behöver fler målare och MYN vill ha en bra och öppen dialog med de skolor som anordnar måleriutbildning.

Innan man startar en måleriutbildning bör utbildningsanordnare tillsammans med lokalt näringsliv analysera behovet av nya målare i regionen. Detta gäller såväl vid gymnasieutbildning som vid vuxenutbildning. MYN erbjuder sig att fungera som kontaktyta för utbildningsanordnare för att kunna ge måleribranschens syn på ovan nämnda behov.

MYN ser gärna att er skola erbjuder måleriutbildning, men vill samtidigt försäkra sig om att alla utbildningsanordnare känner till de rekommendationer som måleribranschen har för skolor som erbjuder måleriutbildning. I menyn  finns riktlinjer för gymnasieutbildning, vuxenutbildning, utbildningslokaler och arbetsplatsförlagt lärande.