Yrkesteori för alla

Fler företag tar chansen att anställa från fler kategorier av sökande vilket gör att måleribranschen utvecklas och att kompetensen hos företag breddas. 

Alla lärlingar, såväl gymnasieutbildade som lärlingar i individuell utbildning har behov av en ordentlig teoretisk utbildning. Därför har Måleribranschens Yrkesnämd, MYN, arbetat fram ett utbildningsmaterial tillsammans med Liber. Materialet, som består av en lärobok och en webbplattform, används allmänt i landets gymnasieskolor. Läroboken kan också användas vid utbildning av lärlingar i individuell utbildning. Materialet ger elever, lärlingar och handledare bättre möjligheter att koppla erfarenheter från arbetsplatsen till yrkesteorin och på ett sätt som passar dagens unga målare.

När du som arbetsgivare anställer en lärling i individuell utbildning rekommenderar MYN dig att köpa läroboken Måleri för att underlätta den teoretiska utbildningen.
Boken finns t ex på Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/maleri-9789147085248