Företag - Anmäla gesällprov

Logga in i Lärlingsportalen via Måleriportalen
Om ansökan görs innan lärlingen kommit upp i 6800 timmar finns lärlingen under fliken "Lärlingar" annars under fliken "Målare utan gesällbrev"

Klicka på ikonen framför namnet

Anmäl gesällprov

Fyll i uppgifterna för gesällprovet

anmälan gesällprov

Klicka på Spara
Invänta besked från MYN