Lathund företag - Korrigera fördelning av lärlingens utbildningstimmar

 

Klicka på ikonen visa lärling
Administrera lärling

Klicka på ikonen framför registreringen du vill fördela

korrigera timmar sid 1

Ändra fördelningen av de registrerade timmarna genom att ange rätt antal timmar i korrigeringsfälten.
Skriv en kommentar
Spara

 

korrigera timmar sid 2