Regeringen sätter mål för fler kvinnor i byggbranschen

Kvinnliga målare

Nyligen presenterade regeringen nya mål för att öka mångfalden i byggbranschen. 25 procent av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Detta är något som måleribranschens parter tycker är utmärkt och välkomnar.  Det behövs fler kvinnor i alla byggyrken och här har alla parter i byggbranschen ett jobb att göra.

I måleribranschen kan vi stolt konstatera att måleriyrket lockar både kvinnor och män.  Runt 50 procent av alla kvinnor som söker sig till Bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasiet väljer måleriinriktningen. Antalet kvinnliga elever som sedan genomför inriktningen ligger förhållandevis stabilt på drygt en tredjedel av eleverna. Och bland dagens lärlingar inom måleribranschen är 26 procent kvinnor.

Därmed kan måleribranschen anses redan ha uppnått regeringens mål, men branschens arbete slutar givetvis inte här. Måleribranschens parter bedriver ett långsiktigt arbete för att måleribranschen ska uppnå en god mångfald och hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter.

Så ser det ut idag

  • Andel kvinnor bland utlärda målare: 10 % (2019)
  • Andel kvinnor bland lärlingar: 27 % (2019)
  • Av alla målare under 30 år är 22 % kvinnor.