Lärlingsportalen för arbetsgivare

Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal ska administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Där kan företagen t ex ansöka om att anställa en lärling, anmäla gesällprov och avsluta en lärlingsanställning. Blanketter som används i olika ärenden finns som webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Registrering av lärlingens utbildningstimmar

Arbetsgivaren ska månadsvis registrera lärlingens arbetade utbildningstimmar i Måleriportalen.

Sju dagar efter det datum då arbetsgivaren registrerar lärlingens utbildningstimmar i Måleriportalen överförs timmarna automatiskt till Lärlingsportalen. Därefter kan arbetsgivaren se utbildningstimmarna i Lärlingsportalen.

Logga in i Lärlingsportalen (tillsvidare kan du inte logga in i Måleriportalen (21/5))

Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik ”Lärlingsportalen” i vänsterkolumnen. När du är inne i Lärlingsportalen väljer du "Företag" i vänsterkolumnen. 

Vänligen kontakta Måleriportalen om du saknar inloggningsuppgifter till dem. Kontaktuppgifter till Måleriportalen finns på deras hemsida (www.maleriportalen.se).

Deras telefontider är måndag–fredag kl 08-17 (08-51909343).