Lärlingsportalen för lärlingar

Lärlingsportalen är måleribranschens databas för dokumentation och administration av lärlingarnas måleriutbildning.

Som lärling ser du dina utbildningstimmar i Lärlingsportalen. Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal administrerar sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Arbetsgivaren registrerar månadsvis lärlingens arbetade utbildningstimmar i Måleriportalen. Sju dagar efter det datum då timmarna registreras överförs de automatiskt till Lärlingsportalen. Därefter kan arbetsgivaren och lärlingen se utbildningstimmarna i Lärlingsportalen.

Användarkonto i Lärlingsportalen

Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan skapa ett användarkonto i Lärlingsportalen. När lärlingen har loggat in på sitt användarkonto kan hen se de uppgifter som finns sparade om hen i Lärlingsportalen (anställningar, utbildningstimmar, m.m.).
För att skapa ett användarkonto - följ anvisningarna i användarmanualen ”Ansök om användarkonto i Lärlingsportalen”.

Logga in i Lärlingsportalen

Här kan du logga in i Lärlingsportalen:  http://larlingsportalen.maleri.se/admin/login.aspx