Lärlingsportalen för yrkeslärare

Gymnasieelevens utbildningsbok för måleriyrket ska utfärdas/registreras i Lärlingsportalen när eleven har genomgått Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri, dvs. i slutet av vårterminen i årskurs tre. 

Samtliga yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri behöver ett användarkonto i Lärlingsportalen för att kunna utfärda/registrera gymnasieelevernas utbildningsböcker.

De yrkeslärare som endast bedriver vuxenutbildning behöver inte något användarkonto i Lärlingsportalen eftersom deras elever kommer att erhålla sina utbildningstimmar i samband med att de anställs som lärlingar.

Användarkonto i Lärlingsportalen

För att erhålla ett användarkonto i Lärlingsportalen ska yrkesläraren på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri först skicka en ansökan till MYN. 

Här kan du logga in i Lärlingsportalen

Nu kan du logga in med BankID eller som tidigare med användarnamn och lösenord.
OBS!
 första gången behöver du "bekräfta din e-post".

Du kan även ändra din E-post och användarnamn under "Användarprofil". Klicka bara på ditt användarnamn.

Rutiner vid registrering av utbildningsbok för måleriyrket

Yrkesläraren ska registrera elevens utbildningsbok i Lärlingsportalen när eleven har genomgått Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri, dvs. i slutet av vårterminen i årskurs tre. Det är mycket viktigt att registreringen sker i direkt anslutning till vårterminens slut eftersom eleven inte kommer att kunna anställas som lärling förrän elevens utbildningsbok är registrerad i Lärlingsportalen.

Innan yrkesläraren registrerar elevens utbildningsbok i Lärlingsportalen ska yrkesläraren tillse att eleven skriver under blanketten ”Godkännande av registrering utbildningsbok för måleriyrket”. Yrkesläraren ska därefter skicka den underskrivna blanketten till MYN-kansliet (adressen finns längst ner på blanketten).

Vid registrering av elevens utbildningsbok ska följande uppgifter anges:

  1. Elevens personnummer
  2. Det totala antal timmar som eleven har varit frånvarande under gymnasieutbildningen
  3. Det totala antal timmar som eleven har arbetat med måleri på sin fritid (feriearbetat) under gymnasieutbildningen
  4. Namnet på den gymnasieskola som utfärdar elevens betyg och utbildningsbok