Driftstörningar i Lärlingsportalen

För tillfället upplever MYN vissa driftstörningar i Lärlingsportalen kopplat till ett antal fel som registrerats. Dessa fel är rapporterade och planerade att åtgärdas efter semesteruppehållet. Driftstörningarna gäller t ex att adresser och personnummer till vissa lärlingar inte kopplas som de ska och att vissa företag inte ser senaste rapportering av utbildningstimmar i Lärlingsportalen.

Störningarna får vissa konsekvenser:

  • För arbetsgivare kan det vara svårt att fördela timmar på olika moment och det kan komma mejl om att man inte rapporterat timmar rätt trots att arbetsgivaren gjort detta.
  • För lärlingar kan det innebära att man t ex inte kan ansöka om användarkonto.

Felen kommer att åtgärdas under augusti och MYN ber därför arbetsgivare att fortsätta att arbeta och rapportera utbildningstid som vanligt. Lärlingar ombeds vänta med ansökan om användarkonto tills dess att MYN åter öppnar efter sommaren. Vi ber om ursäkt för eventuella problem dessa fel orsakar.