Har du anmält dig? Skolledarkonferensen 2023 - en digital heldag den 28 mars

Skolledarkonferensen 2023

VÄLKOMMEN TILL BYN OCH MYNS SKOLLEDARKONFERENS
28 mars, 2023!


En konferens för dig som är skolledare med ansvar för bygg- och anläggningsprogrammet.
Vi på BYN & MYN anser att det är viktigt att du ges möjligheten att möta kollegor och branschföreträdare. Din uppgift som skolledare är att säkra kvaliteten i både undervisningen och lärandet, oavsett om det sker i skolan eller på en arbetsplats. Kvaliteten i lärarens arbete handlar om i vilken utsträckning eleverna lär sig, utvecklar sitt tänkande, sin problemlösningsförmåga och blir kunniga, dvs. når målsättningen med utbildningen – ditt ledarskap är viktigt.

FÖRDELAR MED DIGITALT
Genom att hålla konferensen digitalt under en dag ger vi möjligheten till betydligt fler skolledare att delta i hela eller delar av konferensen. Det är helt kostnadsfritt att delta.

PROGRAM
Programmet är något förkortat och fokus kommer att läggas på de temaseminarier som planerades för den fysiska konferensen.
Program – PDF

ANMÄLAN TILL DEN DIGITALA KONFERENSEN
Klicka på länken för att göra en anmälan. Vi behöver få in din anmälan senast den 24 mars. 
Teams-länken skickas ut veckan innan konferenstillfället.


Med vänliga hälsningar
Jonas Lindberg, Måleribranschens yrkesnämnd | Ingemar Klaesson, Byggbranschens yrkesnämnd