Har du fått en utbildningsbok av oss?

Som ett led i MYN:s kontinuerliga arbete att ansvarsfullt hantera personuppgifter anonymiserar MYN regelbundet individer i Lärlingsportalen. Om du fått en utbildningsbok av oss innebär detta att dina personuppgifter är anonymiserade, dvs. raderade, och att de uppgifter vi haft om dig numera inte finns annat än i den utbildningsbok du fått.

Om du redan är utlärd är allt i sin ordning och du behöver inte vidta någon åtgärd. Alla som är eller har varit lärlingar anonymiseras löpande. De som enligt våra uppgifter inte avlagt gesällprov eller saknar något i sin utbildningsbok får den hemskickad för att kunna redovisa sin utbildning vid ett senare tillfälle. Det kan t ex vara så att du enligt våra noteringar inte avlagt gesällprov. Spara då utbildningsboken.

Din utbildningsbok är därför ett viktigt dokument. Måleribranschens Yrkesnämnd har ingen möjlighet att återskapa ditt konto i Lärlingsportalen, med samma information som din utbildningsbok innehåller, utan detta dokument. Vi ber dig därför att spara det om du någon gång vill återuppta eller styrka din utbildning till målare. Vid det tillfället kan Måleribranschens Yrkesnämnd med hjälp av dokumentet återskapa din information manuellt.

Mer information om utbildningsboken och varför du blivit anonymiserad står i det följebrev du fått tillsammans med utbildningsboken.

Om du har frågor om din anonymisering i Lärlingsportalen eller innehållet i din utbildningsbok är du välkommen att kontakta Måleribranschens Yrkesnämnds kansli.