Har du fått en utbildningsbok av oss?

Som ett led i MYN:s kontinuerliga arbete att ansvarsfullt hantera personuppgifter anonymiserar MYN regelbundet individer i Lärlingsportalen. Om du fått en utbildningsbok av oss innebär detta att dina personuppgifter är anonymiserade och att de uppgifter vi haft om dig numera inte finns annat än i den utbildningsbok du fått.

Din utbildningsbok är därför ett viktigt dokument. Måleribranschens Yrkesnämnd har ingen möjlighet att återskapa ditt konto i Lärlingsportalen, med samma information som din utbildningsbok innehåller, utan detta dokument. Vi ber dig därför att spara det om du någon gång vill återuppta eller styrka din utbildning till målare. Vid det tillfället kan Måleribranschens Yrkesnämnd med hjälp av dokumentet återskapa din information manuellt.

Om du har frågor om din anonymisering i Lärlingsportalen eller innehållet i din utbildningsbok är du välkommen att kontakta Måleribranschens Yrkesnämnds kansli.