Dags att registrera elevens utbildningsbok?

Yrkesläraren ska registrera elevens utbildningsbok i Lärlingsportalen när eleven har genomgått Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri, dvs. i slutet av vårterminen i årskurs tre. Det är mycket viktigt att registreringen sker i direkt anslutning till vårterminens slut eftersom eleven inte kommer att kunna anställas som lärling förrän elevens utbildningsbok är registrerad i Lärlingsportalen.

Innan yrkesläraren registrerar elevens utbildningsbok i Lärlingsportalen ska yrkesläraren tillse att eleven skriver under blanketten ”Godkännande av registrering utbildningsbok för måleriyrket”. Yrkesläraren ska därefter skicka den underskrivna blanketten till MYN-kansliet (adressen finns längst ner på blanketten).

Vid registrering av elevens utbildningsbok ska följande uppgifter anges:

  1. Elevens personnummer
  2. Det totala antal timmar som eleven har varit frånvarande under gymnasieutbildningen
  3. Det totala antal timmar som eleven har arbetat med måleri på sin fritid (feriearbetat) under gymnasieutbildningen
  4. Namnet på den gymnasieskola som utfärdar elevens betyg och utbildningsbok.

Här kan du logga in i Lärlingsportalen