Måleribranschens nyhetsbrev, oktober 2023

  • MYN ser över innehållet i lärlingars verktygsutrustning
  • Använd MYN:s hjälpmedel du då informerar om måleriyrket
  • Marcus från Rättvik besökte Gdansk och tävlande i Måleri-EM
  • Listan: dessa har sökt Måleri-SM

Läs mer