MYN-kansliet stängt under vecka 42.

Inloggningsuppgifter kan ansökas på hemsidan. Anmälan av gesällprov handläggs.