MYN finansierar gymnasieelevers ID06- kort

Sedan höstterminen 2022 finansierar MYN återigen ID06-kort till gymnasieelever som läser Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Måleri. Skolor med elever som inför APL behöver ID06-kort, beställer ID06-kort direkt av ElevID06 AB. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta MYN-kansliet eller ta kontakt med ElevID06 AB.