Utbilda dig till målare

Om du vill utbilda dig till målare har du hittat alldeles rätt. Här har vi samlat information om de olika vägarna du kan gå för att bli en fullärd målare - oavsett om du ska läsa på gymnasiet eller vill byta karriär. 

Om du fortfarande är i valet och kvalet kring din yrkesbana och vill veta mer om måleri kan du klicka dig vidare till Att bli målare. Där hittar du information om olika sorters måleri och hur det är att vara målare. 

MålarburkarUtbilda dig till målare

Det vanligaste sättet att utbilda sig till målare är att gå inriktning måleri på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Om du är 19 år eller äldre kan du utbilda dig till målare som lärling i ett måleriföretag. Varje år utbildas flera hundra målare och efterfrågan på marknaden är stor. 

Måleriyrket är ett hantverksyrke med stolt tradition. Målare får en gedigen hantverksutbildning och i yrket får man mycket kontakt med människor, arbetskamrater, frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Nedan följer de olika utbildningar du kan välja för att bli målare.

Gymnasieutbildning
När du vill bli målare väljer du inriktning måleri på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Det första året är ett gemensamt år då du som elev får erfarenhet av hela byggprocessen. Inför årskurs två väljer du inriktning måleri.

Individuell utbildning
Om du är 19 år eller äldre och inte har gått byggprogrammet inriktning måleri kan du utbilda dig till målare som lärling i ett måleriföretag. Du får på egen hand försöka hitta ett måleriföretag som vill anställa dig som lärling. Innan lärlingsanställningen påbörjas ska måleriföretaget skicka in en ansökan till Måleribranschens Yrkesnämnd.

Lärling

Elev är man i gymnasieskolan och lärling blir du när du fått anställning som lärling i ett företag. Du kan vara antingen gymnasielärling eller lärling i individuell utbildning.

Gymnasielärling
Din bakgrund är Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri och du har fått praktik, gymnasiegemensamma- och karaktärsämnesutbildning i gymnasieskolan. 

Lärling i individuell utbildning
Du är 19 år eller äldre och har inte gått Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri. Den praktiska och yrkesteoretiska utbildningen står företaget för.

Vuxna

Är du som vuxen intresserad av att byta yrkesbana till målare kan du utbilda dig till målare som lärling i ett måleriföretag eller gå en vuxenutbildning. På vissa orter där behovet är stort kan även arbetsförmedlingen ordna kurser. Se ovanför vad som gäller för individuell utbildning.

Betygskraven

Betygskraven skiljer sig åt, beroende på om eleven har gått måleriutbildningen eller en annan gymnasial utbildning.

Betygskrav för målerielever från Bygg- och Anläggningsprogrammet
Alla målerielever som fullföljt gymnasieskolans Bygg- och Anläggningsprogram, med inriktning måleri, tilldelas normalt 2000 utbildningstimmar. Om man som elev uppnår de betygskrav som branschen ställt tilldelas man ytterligare 1000 utbildningstimmar. Betygskraven påverkar inte möjligheten att bli lärling, men elever kan komma att börja sin utbildningstid som lärling på olika nivåer beroende på vilka studieresultat som de har uppnått.

För målerielever krävs 2 500 gymnasiepoäng med minst betyget E för att få ut max antal timmar, normalt 3000, i utbildningsboken. Om man som elev inte nått upp till kraven får man normalt 2000 utbildningstimmar i samband med examen.  Elever kan välja att komplettera sina betyg innan eller under lärlingsperioden. Då tillför MYN 1000 timmar i utbildningsboken när betygsdokumentation redovisats.

Betygskrav för elever med annan gymnasieutbildning
Även elever som gått andra inriktningar i gymnasiet kan bli lärlingar på ett måleriföretag. För att elever som har gått annan gymnasieutbildning ska få tillgodoräkna sig utbildningstid för denna utbildning krävs godkänt betyg, minst E, i totalt 2500 gymnasiepoäng. Lärlingen tilldelas då 1000 timmar för genomförd gymnasieutbildning. 

Elever från annan gymnasieutbildning som inte uppfyller betygskraven har fortfarande möjlighet att greppa penseln professionellt. Men de 1000 timmarna för genomförd utbildning får de först när de har kompletterat betygen. 

Betygskrav för vuxenutbildade
Elever med en vuxenutbildning som har följt kursplanen till fullo, med minst betyget E i de kurser som branschen efterfrågar, får tillgodoräkna sig 1000 utbildningstimmar. De elever som inte har godkända betyg, eller saknar någon av kurserna, måste först komplettera de kurser som ej är godkända eller som saknas för att kunna tillgodoräkna sig de 1000 utbildningstimmar som en fullständig vuxenutbildning genererar.

Även vuxna yrkesväxlare har chansen
För personer som helt saknar gymnasiekompetens, främst vuxna yrkesväxlare, finns fortfarande chansen att bli målarlärling. Personen tilldelas ett antal timmar utifrån ålder, kunskap och erfarenhet. Bedömningen görs av MYN.

- En yrkeskår med hög kompetens är positiv för måleribranschens utveckling. Med betygskraven har vi möjlighet att premiera goda studieresultat, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen i Sverige.

Vad tjänar en målare?

Genomsnittslönen för en färdigutbildad målare är cirka 37 000 kronor i månaden. Men du får lön redan under den tvååriga lärlingsperioden - har du gått måleri på gymnasiet är snittlönen cirka 28 000 kronor (förutsatt att du har godkända betyg i alla ämnen och liten frånvaro från lektionerna).

Intressanta länkar på denna sida

Webbadress till Skolverket www.gymnasieinfo.se/yrke/5

Gymnasieskolor www.gymnasium.se/sok/maleri