Utbildningsplan för lärling

En kvalitativ och ändamålsenlig utbildning är en förutsättning för att kunna bli en duktig målare. Utbildningsplanen, som beskriver lärlingsutbildningens olika delar, har tydliga målsättningar och beskrivningar kring vad som ska ske i respektive utbildningsintervall. På så vis hoppas MYN att det ska bli enkelt för handledare och lärling att tillsammans planera och genomföra en bra och varierad utbildning. Utbildningsplanen gör det också lätt att förstå utbildningens innehåll och utläsa vad som förväntas av handledare och lärling.

  Tapetrullar

Utbildningsinnehållet är framtaget för att underlätta för dig som utbildningsansvarig att planera din lärlings utbildning. Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att utbildningen blir genomförd och att lärlingsutbildningen dokumenteras enligt MYN:s anvisningar. 

Lärlingsutbildningen är uppdelad i olika utbildningsperioder och utbildningsmoment. I utbildningsplanen anges dessa i cirkatider. Branschens parter förutsätter att arbetsgivare och lärling för en kontinuerlig dialog om hur utbildningen fortskrider. För lärlingar i individuell utbildning, förr kallat traditionell lärlingsutbildning, ingår tiden för fackteori i utbildningen och för samtliga lärlingar ingår kurser anordnade av företaget eller den fackliga organisationen.

Utbildningen avslutas med examen för måleriyrket, ett gesällprov.