Validering

För dig med erfarenhet av måleriyrket, men som saknar gymnasie- eller vuxenutbildning till målare, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har samt vilka moment där det behövs mer träning.

– Jag tycker att det finns en brist på äldre målare. Det är otroligt bra med unga målare som kommer direkt från gymnasiet men det är bra att också kunna ta in vuxenelever som har annan typ av erfarenhet. Med valideringen har jag som arbetsgivare större upptagningsområde och kan anställa yrkesväxlare eller målare som saknar giltigt yrkesbevis, säger Fredrik Sager på Stoby Måleri i Växjö som har anställda på företaget som genomgått validering.

 – Valideringen har en hög trovärdighet i Sverige och görs exakt likadant oavsett var i landet den utförs.

Valideringen innebär att branschen kan bli mer flexibel och att fler kan få chansen att bli målare. Måleribranschens Yrkesnämnd har tagit fram en nationell valideringsmodell som ska leda till att kunskaperna hos de personer som genomgår en validering kartläggs på ett systematiskt och rättvist sätt så att de blir efterfrågade av måleriföretagen.

 – Valideringen har en hög trovärdighet i Sverige och görs exakt likadant oavsett var i landet den utförs. För arbetsgivarna är validering ett bra verktyg för att värdera kunskapsnivån hos rekryterad personal som inte har genomgått den ordinarie måleriutbildningen, säger Jonas Lindberg, kanslichef på MYN. 

Måleribranschens valideringsmodell

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) har tagit fram en nationell valideringsmodell som ska leda till att de personer som valideras, yrkesvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt samt blir efterfrågade av måleriföretagen. 

När ska man validera?

När ett företag anställer en lärling som saknar gymnasiekompetens eller kommer från någon annan gymnasieutbildning än Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri behöver MYN utfärda en utbildningsbok. För att branschen ska kunna fastställa personens målerikunskaper genomförs ibland en validering. Valideringen ska genomföras av speciellt utbildade validerare inom 2 månader från anställningsdatum. Se förteckning över valideringscenter nedan. 

Vad kostar en validering?

Det första steget i valideringen, som alla validander går igenom, är en grundläggande kartläggning på 1-2 dagar. Denna del kostar 5000 kronor, exklusive moms. Om valideraren anser att en fortsatt validering är nödvändig kostar denna del 2000 kronor, exklusive moms, per dag. I kostnaderna ingår all administrativ hantering av kallelser och hantering av validandens intyg, handlingar och målningsmaterial.

Hur lång tid tar en validering?

Det beror mycket på personens kunskapsnivå, valideringens praktiska moment kan ta upp till 10-15 dagar.

Kontaktpersoner

Om du har frågor om validering eller vill boka en tid för validering, vänligen kontakta någon av följande validerare: 

Gymnasieskolan Vipan, Lund
Per Sjögren, 0704-05 20 25, per.sjogren@lund.se


Bräckegymnasiet, Göteborg
Morgan Karlsson, 031-367 28 30; 070-564 21 07, morgan.karlsson@educ.goteborg.se

 

Bråvallagymnasiet, Norrköping
Patrik Tjäder, 0761-281141, patrik.tjader@norrkoping.se

 

Hushagsgymnasiet, Borlänge
Johan Parten, 070-370 83 10, johan.parten@borlange.se

 

Utbildning Nord, Hedenäset
Urban Karlsson, 070-245 70 65, urban.karlsson@utnord.se

 

För närvarande har vi inga valideringscenter i Stockholm, Värmland, runt Umeå och på Gotland. Vänligen kontakta MYN-kansliet för mer information.