Varför bli målare?

Det vanligaste sättet att bli målare, är att gå det treåriga Bygg- och Anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktning måleri de två sista åren. I måleriutbildningen varvas utbildning i skolan med praktik ute på måleriföretag. Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning på ett måleriföretag, till exempel på det som du praktiserade på. Efter att du gjort dina 6800 timmar som lärling, vilket brukar ta ungefär två år, är du färdig målare.

Hur blir man målare?

Om du är över gymnasieåldern eller inte kan eller vill gå på gymnasiet, har du möjlighet att bli målare genom att direkt ansöka om lärlingsanställning, du måste dock ha fyllt 19 år. Du kan också söka dig till en vuxenutbildning.

Marcus Gustafson målar en väggyta

Vad får man göra som målare?

Att vara målare är ett praktiskt och kreativt yrke. Du får möjlighet att jobba nära bland annat inredare, arkitekter, ingenjörer, konservatorer och kulturarbetare. Måleriyrket innebär mycket kontakt med människor, att du får möjlighet att utvecklas, arbeta fritt samt ha ansvar.

Som målare arbetar du i olika typer av miljöer så som bostäder, kontor, skolor, sjukhus och industrier. Sommartid sker den större delen av arbetet i utomhusmiljö och vintertid inomhus.

Arbetsmomenten varierar från dag till dag och den ena dagen är sällan den andra lik. Målaryrket är ett fritt skapande hantverksarbete, där du som målare är specialist på behandling av ytor. En målare utför arbeten som underarbeten, spackling, grundning, målning, tapetsering, dekoration, lasering och marmorering.

Är det svårt att få jobb som målare?

För den duktiga hantverkaren, kommer det alltid att finnas jobb. Arbetsförmedlingen gör bedömningen att målare får goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Periodvis kan det vara svårt att hitta en lärlingsanställning, i synnerhet under vintermånaderna då det kan vara lite mindre att göra i måleribranschen. Måleribranschen har dock behov av fler lärlingar och på fem till tio års sikt bedöms möjligheterna till jobb bli medelgoda.

Varje år utbildas flera hundra målare och efterfrågan på marknaden är stor, trots konjunkturnedgången. Behov av att färglägga husfasader, interiörer, renoveringar och nybyggen kommer alltid att finnas. 

Gesällbrevet får du när du avlagt ett godkänt gesällprov. Gesällbrevet är ett bevis på att du har tagit examen. Med det examensbeviset som stöd är det lättare för dig att få jobb som målare.  

Vilka olika typer av jobb finns det?

Att vara målare handlar till stor del om färg, fantasi och form. Du har stora friheter och möjligheter. Du jobbar med väggar, tak, dekorationsmåleri, renoveringsarbeten, fönster och våtrum i både inom- och utomhusmiljöer. Som målare arbetar du bland annat nära inredare, arkitekter, ingenjörer, konservatorer och kulturarbetare.

Du kan exempelvis specialisera dig på våtrumsmålning, rostskyddsmålning, brandskyddsmålning, fönsterbehandlingar eller dekorationsmåleri. Du kan även bli projektledare, arbetsledare, kalkylator eller egenföretagare.

Céline Hansen, målare.Är det vanligt med tjejer i branschen?

Traditionellt sett har måleriyrket bestått av flest män. Det är fortfarande många manliga målare, men allt fler kvinnor hittar till måleribranschen och utvecklingen går jättefort. Idag är en fjärdedel av alla målare under 30 år kvinnor. Var tredje lärling som anställs är kvinna.

Utvecklingen går jättefort och idag är var tredje lärling och var fjärde målare under 30 år kvinna

Hur länge arbetar man som lärling?

För att bli målare arbetar du normalt som lärling i cirka två år. Utbildningstiden räknas i utbildningstimmar och lärlingstiden är totalt 6800 utbildningstimmar. Mot slutet av utbildningen gör du ett gesällprov för att få ditt gesällbrev som också blir ditt examensbevis. En målare ska både kunna måla om befintliga byggnader och om- och nybyggnationer och tapetsera.

Som lärling ska du få ihop följande timmar:

Invändig målning
Snickerier (dörrar, fönster, rör, element, etc.), 1500 timmar
Underbehandling, 700 timmar
Färdigbehandling, 800 timmar
Tak & Väggar, 2800 timmar
Underbehandling, 900 timmar
Färdigbehandling, 900 timmar
Tapetsering, 700 timmar
Vävsättning, 300 timmar

Utvändig målning
Trä & Mineraliska ytor, 1000 timmar
Underbehandling, 400 timmar
Färdigbehandling, 600 timmar
Fönster, 700 timmar
Underbehandling, 300 timmar
Färdigbehandling, 400 timmar

Övrigt (Plåt, Stål, Golv, Facklig information, Branschutbildning, Våtrum, etc.), 800 timmar

Summa: 6800 timmar

Vilka karriärmöjligheter finns det som målare?

Måleriyrket är ett oerhört brett yrke. Oavsett hur du väljer att förvalta dina kunskaper när du är färdigutbildad målare finns det förhoppningsvis något som passar just dig.

Du kan bland annat bli målare, auktoriserad våtrumsmålare, rostskyddsmålare, fönsterspecialist eller dekorationsmålare. Du kan också arbeta som projektledare, arbetsledare, kalkylator eller bli egenföretagare.

Om du har arbetat som målare har du goda förutsättningar att vidareutbilda dig till inredningsarkitekt eller designer. Som målare vet du vad du kan leverera med färg rent tekniskt, samtidigt som du har fått en känsla för vilka färger som passar ihop.

Hur kan jag få veta mer om hur det är att jobba som målare?

Om du vill veta mer hur det är att arbeta som målare, kan du kontakta oss på Måleribranschens Yrkesnämnd eller ett måleriföretag.

Till vänster i bild Björn Nilsson och till höger Britta SpencerHur kan man tävla inom måleri?

Att tävla i måleri är att visa världen – och dig själv – vad du går för som målare.

Britta Spencer vann Måleri-NM 2018, som gick av stapeln i Helsingfors.

Sveriges unga målare har blivit duktigare överlag, och jag är övertygad om att tävlingarna har bidragit till det. Många unga målare har fått upp ögonen för det här med design och lite mer kvalificerade tekniker, som ingår som moment i tävlingarna. Jag tror även att tävlingarna inspirerar unga målare att vidareutveckla sin kapacitet, säger målarmästaren Patrik Andersson.

Vilka personliga egenskaper är viktiga när man arbetar som målare?

Arbetsgivare efterfrågar ofta att målare ska ha egenskaper som visar att de förstår för att måleriet är ett hantverksyrke, att man ska vara social, öppen, noggrann, flexibel, lyhörd, ordningsam, ansvarsfull och trivas med att arbeta både självständigt och i grupp.

Ska du lyckas som målare, krävs det att du är praktiskt lagd och att du kan ta eget ansvar. Måleriyrket är mycket socialt. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra yrkesgrupper. Därför är det viktigt att du vill och kan samarbeta med andra människor. Du bör även vara intresserad av färgsättning för att på bästa sätt kunna hjälpa kunden med val av färg, tapeter och liknande.

Då målaryrket är ett praktiskt yrke som är fysiskt utmanande, krävs en viss kondition.
- Att vara i god fysisk form och träna regelbundet är, enligt min erfarenhet, en viktig förutsättning för att kunna arbeta som yrkeshantverkare under en hel yrkeskarriär, säger Jesper Eriksson på Timblads Måleri. 

Vad innebär det att arbeta som lärling?

Att arbeta som lärling innebär att du får vara med och arbeta på riktigt på ett måleriföretag. Redan under lärlingsperioden får du lön. När du går måleriutbildningen på gymnasiet är du elev och lärling blir du när du fått anställning som lärling i på ett företag. Du kan vara antingen lärling med gymnasieutbildning eller lärling i individuell utbildning.

Lärling med gymnasieutbildning
Din bakgrund är Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning måleri och du har fått praktik, gymnasiegemensam- och karaktärsämnesutbildning i gymnasieskolan. 

Lärling i individuell utbildning
Du är 19 år eller äldre och har inte gått byggprogrammet inriktning måleri. Den praktiska och yrkesteoretiska utbildningen står företaget för.

Hur länge arbetar jag som lärling?

Efter avslutad utbildning söker du en lärlingsanställning på ett måleriföretag, till exempel på det som du praktiserade på under utbildningen. Efter ungefär två år som lärling är du färdig målare.

Vad tjänar en målare?

Lönen för en utlärd målare kan variera. Måleribranschen har två lönesystem, ackordslön och tidlön. Det är vanligt att målare arbetar både på ackord och med tidlön. Genomsnittslönen för målare, oavsett vilket lönesystem du använder mest, är 38 000 kronor/månad. 

För lärlingar under utbildning är lönen uppdelad i sex steg. Har du gått Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri, har godkända betyg och låg frånvaro är förutsättningarna bra för att du kan hoppa över de första stegen i skalan. Har du dessutom feriearbetat på ett måleriföretag som har kollektivavtal uppnår du sannolikt 3400 utbildningstimmar och har kommit halvvägs i lönestegen. Genomsnittslönen är då cirka 26 600 kronor/månad. För lärlingar som inte når upp till 3400 utbildningstimmar är lönen lite lägre. Det är alltså viktigt att ha goda studieresultat, låg frånvaro och att ha feriearbetat under gymnasietiden, både för att måleriyrket är kunskapskrävande och för att det påverkar din lön när du får din lärlingsanställning.

Kan jag bli målare utan att ha gått Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning måleri?

Ja, det finns alternativa vägar att bli målare för dig som inte har gått Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning måleri på gymnasiet.

När ett företag anställer en lärling som saknar gymnasiekompetens eller kommer från någon annan gymnasieutbildning än Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri måste Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) utfärda en utbildningsbok. För att branschen ska kunna fastställa personens målerikunskaper genomförs en validering. Valideringen ska genomföras av speciellt utbildade validerare inom två månader från anställningsdatum. 

Vilka kan anställa lärlingar?

Ett företag som vill anställa en lärling måste uppfylla de av Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) fastställda kraven. 

MYN:s krav: 

1. Företaget ska vara anslutet till måleribranschens kollektivavtal. 

2. Antal utlärda målare på företag ger möjlighet att anställa fler lärlingar:
1-3 st utlärda målare, 1 st lärling
4-5 st utlärda målare, 2 st lärling
6-9 st utlärda målare, 3 st lärling
10-15 st utlärda målare, 4 st lärling
16-20 st utlärda målare, 5 st lärling
21-25 st utlärda målare, 6 st lärling
26-30 st utlärda målare, 7 st lärling
Osv.    Osv.

Ett företag som inte uppfyller krav nr. 2 kan i vissa fall få dispens av MYN.
Samtliga företag som önskar anställa en lärling måste anmäla detta till MYN enligt MYN:s anvisningar.

Går det att jobba utomlands som målare?

Idag provar många på att både plugga och jobba utomlands. Som färdigutbildad målare har du möjlighet att jobba utomlands. Svensk utbildning har ett mycket gott rykte och du kan fritt söka arbete inom nästan hela Europa. Till skillnad mot många andra yrken behöver du inte kunna landets språk för att få jobb.

Utbilda dig till målare?

Läs mer om: Hur utbildar jag mig till målare?