Verktygsutrustning för lärlingar

Att en målare har rätt förutsättningar för att arbeta är viktigt för att kunna leverera ett bra jobb till kunden. Rätt verktyg är en del i detta. I samband med att en lärling får sin första anställning ska arbetsgivaren förse lärlingen med en komplett verktygsutrustning med innehåll enligt MYN:s anvisningar. Därefter tillhör verktygsutrustningen lärlingen som ansvarar för att komplettera utrustningen själv, precis på samma sätt som utlärda målare gör.

Några målarverktyg

Verktygslista för lärlingar

Verktygslista MYN