Vuxenutbildning

För att säkerställa att elever på vuxenutbildningar till målare får en adekvat utbildning och har en rimlig möjlighet till lärlingsanställning efter avslutad utbildning, förutsätter MYN att utbildningsanordnare som erbjuder måleriutbildning har säkerställt följande:

Rekommendationer avseende måleriutbildning för vuxna elever (gymnasienivå).

  1. Skola som utbildar målare ska följa av Skolverket fastställd utbildningsplan för Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri.
  2. MYN anser att alla yrkeslärare som är delaktiga i måleriutbildningen ska ha avlagt för måleriyrket fastställd examen, dvs. gesällprov, med godkänt resultat.
  3. Yrkeslärare som utbildar målerielever ska vara behöriga enligt svensk skollag. MYN anser att alla yrkeslärare ska ha en pedagogisk behörighet och yrkeslärarexamen. 
  4. Skolan ska kunna erbjuda praktikplatser för samtliga målarelever. 
  5. Arbetsplatser där praktikplatser erbjuds till elever ska ha tecknat kollektivavtal för måleriyrket.
  6. Skolan ska erbjuda lokaler som är adekvata för utbildningen.

Det åligger utbildningsanordnare att följa upp och dokumentera elevernas utbildning enligt MYN:s bestämmelser. 

Elever som genomfört vuxenutbildning till målare får sin utbildningsbok utfärdad av MYN i samband med anställning och kan anställas på samma villkor som lärlingar som genomgått övriga av MYN godkända utbildningsvägar in i måleriyrket. Elever från vuxenutbildning behöver i regel inte genomgå någon validering vid anställning i ett måleriföretag utan kan i utbildningsboken, om eleven följt kursplanen till fullo, tillgodoräkna sig 1000 utbildningstimmar.   

MYN har i samverkan med Skolverket tagit fram ett yrkespaket som ska ligga till grund för vuxenutbildning:

Yrkespaket vuxenutbildning

Summa: 1000 poäng
(Kurskod, Poäng, Kursnamn)
MARMAL00, 200 poäng, Måleriprocessen
MARMAL01, 200 poäng, Måleri 1
MARMAL02, 200 poäng, Måleri 2
MARMAL03, 200 poäng, Måleri 3
MARMAL04, 200 poäng, Måleri 4