Safe Construction Training

 

Safe Construction Training är byggbranschens egna webbaserade säkerhetsintroduktion inom byggarbetsmiljöområdet. Organisationen Byggföretagen har beslutat att utbildningen ska vara obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där deras medlemsföretag ansvarar för, eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om säkerhet men också för att förbättra beteende och attityder kopplat till arbetsmiljöfrågor.

Den obligatoriska utbildningen gäller även för elever som genomför sin APL-period hos någon av deras medlemsföretag eller hos en underentreprenör som är verksamt på något av medlemsföretagens arbetsplatser. Utbildningen görs på distans, är kostnadsfri och erbjuds på tio olika språk. Utbildningen har arbetats fram i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. 

Från och med 1 juli 2021 är ett godkänt testresultat från utbildningen obligatorisk och verifieras genom att det registreras kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas. Det är viktigt att medge registreringen så att utbildningsbeviset som är giltigt under 5 år kan avläsas via ID06 kortet.  

Utbildningen når man enklast genom att besöka hemsidan för Byggbranschens Utbildningscenter (se Safe Construction Training) där man snabbt och enkelt kan skapa ett konto och registrera sig för att genomföra utbildningen.