Studieanvisning inför gesällprovets teoretiska del

Teoriprov för blivande gesäller - Har du vad som krävs?

Teoriprovet i samband med gesällprovet är ett sätt att säkerställa att lärlingen har den teoretiska kunskap som krävs för yrket. Det är viktigt att lärling och handledare kontinuerligt lägger tid på teori under utbildningstiden.  

För att underlätta för lärlingar och handledare har MYN tagit fram studieanvisningar att använda inför teoriprovet. På så vis hoppas MYN att det blir lättare att planera och genomföra teoriutbildningen och att det i slutändan blir lättare för lärlingarna att avlägga teoriprovet med godkänt resultat.   

MYN har inte satt några begränsningar i vilka hjälpmedel man får använda under provet – så det är alltså fullt möjligt att titta i kollektivavtalet, AMA-Hus, läroböcker, etc. samtidigt som man skriver provet. MYN ser också positivt på om lärlingen skriver provet och har dialog med sin handledare under tiden. Det är en bra inlärningssituation. MYN har tagit fram ett utbildningsmaterial, boken Bygg-Måleri (Grahn/Nilsson/Liber, 2011) där huvuddelen av frågorna är hämtade från. MYN rekommenderar samtliga arbetsgivare med lärlingar att tillse att lärlingar har tillgång till detta material.

Alla lärlingar kan avlägga teoriprovet så fort de fått ett användarkonto i Lärlingsportalen. Därmed har lärling och företag mycket gott om tid att gå igenom provet och se till att lärlingen blir godkänd. Det är viktigt att lärlingar fördjupar sig i de områden hen är osäker på eller svarar fel på. Därför får lärlingen inte direkt koppling till vilken fråga som hen svarat fel på när man får besked på hur det gått utan MYN hänvisar till ett procentuellt resultat på ett visst avsnitt. MYN vill också tipsa om att man har möjlighet att under tiden man skriver provet ”märka” vilka frågor man är osäker på och gå tillbaka innan man lämnar in sina svar. Detta ger möjligheten att söka information om just den frågan i material enligt studiehänvisningarna innan man lämnar in provet för rättning. 

MYN rekommenderar provdeltagare att, utöver utbildningsmaterialet ovan, studera följande material och ta del av information via länkar nedan: