ID06-kort till elever

MYN har sedan flera år haft avtal med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, för beställning av ID06-kort till gymnasieelever. Detta har skett genom att skolorna använt BYN:s system för ändamålet även för målerielever.  BYN har nyligen stängt ner sitt system för registrering av elever och därmed avslutat sitt avtal med MYN om beställning av ID06-kort till elever. 

Skyddsutrustning

Måleribranschens parter har inte fattat beslut om nya rutiner eller fortsatt finansiering av ID06-kort till målerielever. Från 2018-09-01 kommer skolor att behöva beställa ID06-kort till elever själva från Elev ID06 AB.  

Om du har frågor om beställning av ID06-kort och hur de nya rutinerna påverkar din skola kan du höra av dig till MYN-kansliet.