Riktlinjer för utbildningar

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) ser positivt på att det utbildas nya målare. MYN strävar alltid efter en bra och öppen dialog mellan måleribranschen och de skolor som anordnar måleriutbildning.

Det är MYN:s uppfattning att det åligger utbildningsanordnaren att analysera behovet av nya målare i regionen innan måleriutbildning erbjuds.

Detta gäller såväl vid gymnasieutbildning som vid vuxenutbildning. MYN erbjuder sig att fungera som kontaktyta för utbildningsanordnare för att kunna ge måleribranschens syn på ovan nämnda behov. MYN ser inga hinder i att Er skola erbjuder måleriutbildning, men vill samtidigt försäkra sig om att Ni känner till de krav som måleribranschen ställer på utbildningsanordnare som erbjuder måleriutbildning.

I menyn  finns riktlinjer för gymnasieutbildning, vuxenutbildning, utbildningslokaler och arbetsplatsförlagt lärande.