Anställning av lärlingar – hur går det till egentligen och vad behöver lärare göra?

Det är under sommarmånaderna som många elever påbörjar sin första anställning i måleribranschen. För att din gymnasieelev ska få tillgodoräkna sig sina utbildningstimmar är det viktigt att både du som yrkeslärare och arbetsgivaren gör rätt i samband med anställningen.

Här listar vi ett antal saker som det är bra om du och eleven känner till:

 • Yrkeslärare behöver ett användarkonto för att registrera elever som tar examen i Lärlingsportalen.
 • I samband med registreringen sker ska eleven godkänna att Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, hanterar personuppgifter i Lärlingsportalen. Detta görs via en blankett. Blanketten och mer information om rutinerna hittar du på MYN:s hemsida: Lärlingsportalen för yrkeslärare | Målare (malare.nu)
 • Glöm inte att räkna med frånvaro och eventuell feriearbetad tid när du registrerar eleven.
 • När en arbetsgivare i sin tur anställer en elev som lärling ska detta anmälas till MYN genom att arbetsgivaren ansöker om att anställa lärlingen i Lärlingsportalen.
 • Så länge lärlingen är anställd i företaget dokumenterar och fördelar arbetsgivaren lärlingens utbildningstimmar på utbildningsmomenten månadsvis i Lärlingsportalen.
 • Genom sitt användarkonto kan lärlingen enkelt följa upp sin egen utbildning och till exempel göra teoriprovet inför gesällprovet i Lärlingsportalen. Lärlingar kan enkelt logga in via BankID.
 • Vad lärlingens utbildning ska innehålla finns beskrivet i utbildningsplanen. Den finns på MYN:s hemsida: Utbildningsplan för lärling | Målare (malare.nu)

Tänk på detta!

 • Det är viktigt att eleven anställs i ett kollektivavtalsbundet företag för att utbildningstid ska kunna tillgodoräknas.
 • Anställningen inleds vanligtvis med en provanställning som sen automatiskt blir en tillsvidareanställning när prövotiden har upphört.
 • I samband med anställningen ska lärlingen erbjudas en hälsoundersökning.
 • Arbetsgivaren ska ge lärlingen en komplett verktygsutrustning, vid första anställningens början.
 • Elever från vuxenutbildning registreras inte i Lärlingsportalen av lärare. De ska endast ha sitt betyg. Registreringen sker av MYN när eleven blir anställd.
 • Måleribranschen har under en period haft en del tekniska problem med Måleriportalen, vilket påverkar vissa användare i Lärlingsportalen. Lärlingar påverkas i viss omfattning eftersom arbetsgivarna i skrivande stund inte kan göra vissa ärenden kopplat till lärlingar. MYN och måleribranschens parter arbetar för att lösa problemen. Det kan vara bra att eleverna känner till detta. Mer information finns på Måleriportalens hemsida: Måleriportalen (maleriportalen.se)