Har vi bett dig logga in i Lärlingsportalen?

MYN arbetar kontinuerligt med att reducera mängden personuppgifter i Lärlingsportalen. Därför kan du ha fått ett mejl av oss där vi ber dig logga in i Lärlingsportalen för att hålla ditt konto aktivt. På så vis kan du själv bestämma om du fortfarande vill att dina personuppgifter ska hanteras av oss, i så fall behöver du bara logga in på din profil. Om du inte avser avsluta din lärlingsutbildning eller vill bli anonymiserad behöver du inte göra någonting. Du kommer i så fall att anonymiseras automatiskt.

Information om hur du ansöker om användarkonto finns på MYN:s hemsida. Om du har frågor om din anonymisering i Lärlingsportalen eller ditt användarkonto är du välkommen att kontakta Måleribranschens Yrkesnämnds kansli.