Sommarstängt på MYN-kansliet

Under vecka 28-31, dvs den 8/7-2/8, har MYN-kansliet stängt för semester.

Under denna period har vi mycket begränsade möjligheter att svara på frågor via telefon och mejl.

 

Lärlingsärenden och gesällprovsärenden hanteras först vecka 32.

För information om Lärlingsportalen och inloggningsuppgifter till Lärlingsportalen, lärlingsanställningar, gesällprov, mm, hänvisar vi till hemsidan.

 

Trevlig sommar!

MYN-kansliet