Viktigt att tänka på när en lärlingsanställning avslutas 

En lärlingsanställning kan avslutas på grund av olika anledningar. Ibland avbryter en lärling sin anställning på eget initiativ och i andra fall kan det röra sig om att en lärling sägs upp på grund av arbetsbrist. Oavsett vad som föranleder att lärlingens anställning avslutas så krävs det att du som arbetsgivaren avbryter lärlingsutbildningen i Lärlingsportalen och därmed avslutar ditt utbildningsåtagande. 


Syftet med detta är främst för att bekräfta till MYN att anställningen upphört, men också för att det är en förutsättning för att lärlingens nya företag ska kunna ansöka om att anställa lärlingen. 
Det är alltså inte möjligt för en lärling att vara registrerad på två företag samtidigt.

Information om hur du avslutar en anställning i Lärlingsportalen via Måleriportalen finns här

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta MYN kansliet.