olika målarpenslar

Tävlingsuppgifter

För dig som vill träna inför kommande måleritävlingar finns här bildöverföring och översikt på tävlingsbås från 2016 och 2018 års SM-finaler. Temat för Måleri-SM 2016 var ”Urban” och för Måleri-SM 2018 var temat ”Idol”. 

Tävlingsmoment

Fri dekorationsmålning
Tävlingsdeltagarna har här möjlighet att uppvisa sin egen artistiska förmåga. Slutresultatet bedöms efter hur väl ytan är disponerad samt vilken arbetsteknik som använts. Valet av motiv har betydelse vid bedömningen av monterns helhetsintryck och design.

Tapetsering
Tävlingsdeltagarna ska hänga upp tapeten i lod och med mönsterpassning enligt tapetanvisningen. Valet av tapetmönster påverkar bedömningen avseende teknisk svårighetsgrad samt bedömningen av monterns helhetsintryck och design.

Målning av snickerier och dörr
Här bedöms täckning och finish på de målade ytorna genom att granska hur färgen täcker underliggande yta/kulör samt ytans släthet och avsaknaden av synliga penselränder. Domarna bedömer också precisionen på den målade ”spegellisten” på dörrens framsida.

Färgnyansering (Måleri-SM 2016)
Tävlingsdeltagarna ska på egen hand blanda till fyra kulörer samt använda dessa till att måla ett antal fält enligt ett givet mönster. Här bedöms harmonin i kulörmatchningen samt de målade ytornas täckning och finish.

Återbruka mera  (Måleri-SM 2018)
Med spillbitar från tapetseringen ska tävlingsdeltagaren klä in en byrå.

Bildöverföring
Med hjälp av mätverktyg och schabloner ska tävlingsmotivet målas på väggytan enligt tävlingsledningens måttanvisningar. Här bedöms de målade ytornas täckning och finish samt hur väl måttanvisningarna uppfyllts.

Hastighetstävlingar
Under tävlingen genomförs hastighetstävlingar där det gäller att så snabbt som möjligt uppnå godkänt resultat. Exempel på tävlingsgrenar är bredspackling, sparmålning och tapetsering.

Måleri-SM 2018, tema ”Idol”

Måleri-SM 2018 tema "Idol"

Måleri-SM 2016, tema ”Urban” 

Måleri-SM 2016, tema "Urban

För mer information om tidigare års tävlingar, tävlingsmoment, bedömningskriterier och tävlingsbåsens utformning, kontakta:

Måleribranschens Yrkesnämnd
Tel: 0770 93 90 00, Telefontid: måndag–fredag kl. 9.00–11.00 & 14.00–15.00
E-post: jonas.lindberg@maleriforetagen.se