Har du anställt en lärling under sommaren?

Det är under sommarmånaderna som många lärlingar påbörjar sin första anställning i måleribranschen. För att din lärling ska få tillgodoräkna sig sina utbildningstimmar hos dig är det viktigt att du som arbetsgivare gör rätt i samband med anställningen samt rapporterar månadsvis framöver.

Här listar vi ett antal saker som du behöver veta:

  • Alla lärlingsanställningar ska anmälas till Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN. Du anmäler anställningen genom att ansöka om att anställa din lärling via Måleriportalen i Lärlingsportalen. Läs mera.
  • Så länge lärlingen är anställd i ditt företag dokumenterar du lärlingens utbildningstimmar månadsvis via Måleriportalen i Lärlingsportalen. Det är viktigt att du fördelar timmarna på utbildningsmomenten antingen direkt i Måleriportalen, eller i Lärlingsportalen så att du kan ha en bra uppföljning på din lärlings utveckling. Vad lärlingens utbildning ska innehålla hittar du beskrivet i utbildningsplanen. Läs mera. 
  • Lärlingen kan erbjudas tillsvidareanställning eller provanställning på tre månader. Det är lämpligt att inleda med provanställning om det är möjligt. Om provanställningen inte avslutas går den automatiskt över till en tillsvidareanställning när prövotiden har upphört. Någon annan tidsbegränsad anställningsform kan inte erbjudas.  
  • För den händelse att ansökan inte godkänns av MYN är det viktigt att du inte redan före ansökan är bunden av ett anställningsavtal som sedan måste hävas. Du ska därför villkora anställningsavtalet genom att ange att det gäller under förutsättning att MYN ger sitt godkännande, samt klargöra för lärlingen vad detta innebär.
  • Genom sitt användarkonto kan lärlingen enkelt följa upp sin egen utbildning och till exempel göra teoriprovet inför gesällprovet i Lärlingsportalen.
  • Vad lärlingens utbildning ska innehålla finns beskrivet i utbildningsplanen. Den finns på MYN:s hemsida.

Tänk på!

  • Lärlingen ska erbjudas hälsoundersökning inom två månader från anställningens början.
  • Arbetsgivaren ska ge lärlingen en komplett verktygsutrustning, en ”låda”, vid anställningens början.
  • Lärling i individuell utbildning ska valideras inom två månader från anställningen.

// Vid frågor, varmt välkommen att kontakta MYN kansliet, via mejl (myn@malerifakta.se) eller telefon 08-442 49 34.